Chuyển tới nội dung

Nâng cấp bộ công cụ Email

Lịch, Nhiệm vụ, Ghi chú và Danh bạ kèm theo hộp thư đến của bạn.

Tạo bối cảnh các sự kiện, nhiệm vụ và ghi chú từ bất kỳ nội dung nào trong email hoặc từ các bài đăng của bạn.

email của zoho

Nắm rõ các sự kiện

Các sự kiện sẽ rất lộn xộn nếu không được tổ chức đúng cách. Sử dụng Lịch trong Zoho Mail để tạo và theo dõi dễ dàng hơn.

Thêm sự kiện theo cách thủ công hoặc sử dụng tính năng Thêm thông minh – Smart Add trong Lịch. Chỉ cần nhập dịp, ngày và thời gian, và nó sẽ được tự động thêm vào lịch của bạn.

lịch zoho mail

Thêm màu sắc để làm nổi bật sự kiện. Thiết lập lời nhắc sẽ được thông báo qua email hoặc cửa sổ bật lên khi một sự kiện sắp bắt đầu.

tùy chọn lịch zoho mail

Chia nhỏ nhiệm vụ

Giải quyết tập hợp các nhiệm vụ nhỏ luôn dễ dàng hơn là một dự án lớn. Mô-đun Nhiệm vụ - Tasks trong Zoho Mail sẽ giúp bạn chia nhỏ công việc và tạo lịch trình nhiệm vụ có thể quản lý.
công cụ nhiệm vụ của zoho mail
công cụ task zoho mail

Ghi chú hợp lệ

Bản ghi chú giúp bạn sắp xếp ý tưởng theo thứ tự. Thêm ghi chú theo màu bằng mô-đun Notes Zoho Mail.
Tự thêm ghi chú thủ công hoặc chọn một đoạn văn bản trong email để tạo ghi chú. Bạn có thể chèn hình ảnh và tệp đính kèm trong ghi chú dán của mình và thậm chí chia sẻ nó với người khác dưới dạng email.
ghi chú trong zoho mail

Giữ liên lạc

Liệt kê tất cả các địa chỉ liên lạc vào một danh sách. Danh sách địa chỉ rất có ích khi gửi email hoặc tra cứu danh bạ.
error: Đã vô hiệu chức năng này!