Chuyển tới nội dung

Chia sẻ tài liệu và email trong Zoho Mail

Nhận, gửi, chia sẻ email và các tài liệu liên quan chưa bao giờ hiệu quả hơn thế! Zoho Mail có cách sắp xếp chia sẻ email trong nhóm logic, rõ ràng, dễ nhìn và luôn đúng trọng tâm.

Chuẩn xác nội dung

Chia sẻ bản nháp và nhận thêm ý kiến chỉnh sửa trước khi nhấn nút gửi. Hãy để đồng đội của bạn chia sẻ suy nghĩ bằng cách bình luận để giúp củng cố nội dung.

Tìm hiểu thêm

chia sẻ bản nháp email
chia sẻ giữ kết nối email

Giữ vòng tròn kết nối

Chia sẻ email cho phép bạn dễ dàng quản lý các thảo luận xung quanh email, nhận xét mà không cần mục chuyển tiếp và trả lời mail như thông thường.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ thư mục

Chia sẻ nhiều email trong một lần với tính năng Custom folder sharing (chia sẻ thư mục tùy chỉnh). Có thể chọn chế độ truy cập của các thành viên với email này (Read hoặc Write), và thay đổi quyền của họ bất cứ lúc nào.

Bạn cũng có thể ủy quyền thư mục cho bất kỳ thành viên trong nhóm trả lời mail thay bạn nhưng sử dụng địa chỉ email của bạn.

Tìm hiểu thêm

Chi sẻ quền hạng email
error: Đã vô hiệu chức năng này!