Đối tác công nghệ của Mat Ma Co., LTD

đối tác công nghệ của Zoho
Chứng nhận đối tác công nghệ của Zoho

Tháng 2 năm 2020 Zoho Corporation chính thức công nhận Mat Ma Co., LTD là đối tác ủy quyền của hãng tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Mat Ma Co., LTD được phép tư vấn và cấp phép bản quyền phần mềm điện toán đám mây bao gồm Zoho MailZoho Workplace tại thị trường Việt Nam.

đối tác công nghệ của google
Đối tác công nghệ của Google

Vào tháng 2 năm 2015, Google chính thức công nhận Mat Ma Co., LTD trở thành đối tác cung cấp giải pháp điện toán đám mây của hãng tại Việt Nam theo chương trình Google Cloud Partner. Tại thời điểm này, Mat Ma Co., LTD.

>> Về chúng tôi: Giới thiệu Mật Mã – Đối tác ủy quyền của Zoho Corporation tại Việt Nam