Chuyển tới nội dung

Chính sách cung cấp dịch vụ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẬT MÃ – Mat Ma Technology Co., LTD cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba như Zoho Corporation theo nguyên bản sản phẩm/dịch vụ của nhà sản xuất mà không có bất cứ thay đổi, chỉnh sửa nào. Chúng tôi cấp phép bản quyền sử dụng dịch vụ theo chính sách về đối tác ủy quyền của nhà sản xuất được ký và xét duyệt bởi hai bên dựa trên quy tắc chung mà hãng áp dụng cho các đối tác.

Khách hàng có thể xác thực thông tin về tính chính xác của sản phẩm/dịch vụ với nhà sản xuất bất cứ khi nào bằng cách truy cập vào tài khoản quản trị viên cấp cao và chọn liên hệ hoặc trợ giúp.

đối tác công nghệ của Zoho

Chứng nhận đối tác công nghệ của Zoho

Nguyên tắc nguyên trạng từ nhà cung cấp

Khách hàng đồng ý rằng, chính khách hàng khi sử dụng dịch vụ họ sẽ chấp thuận các điều khoản và điều kiện chung của nhà cung cấp (nhà sản xuất) về sản phẩm và dịch vụ đó. Mat Ma Co., Ltd có các nghĩa vụ và trách nhiệm với khách hàng thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký giữa hai bên ngay tại thời điểm xác lập giao dịch.

Trong mối quan hệ ba bên giữa Mat Ma Technology Co., LTD, Nhà sản xuất và khách hàng dùng cuối, chúng tôi giữ vai trò là bên bán lại sản phẩm/dịch vụ, thu phí và chịu trách nhiệm cung cấp đúng sản phẩm/dịch vụ mà nhà sản xuất đang cung cấp.

error: Đã vô hiệu chức năng này!