Chuyển tới nội dung

Quản lý hộp thư của doanh nghiệp, định cấu hình chính sách spam, thiết lập các hạn chế và tùy chỉnh thông tin người dùng từ:

Bảng điều khiển

Điều khiển Zoho mail

Bảng điều khiển và chi tiết tên miền

Kiểm soát tất cả các cài đặt liên quan đến tên miền và cài đặt chung của doanh nghiệp trong Control Panel – Bảng điều khiển của Zoho Mail.

Xác thực hai yếu tố

Thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn bằng xác thực hai yếu tố. Mã OTP của Zoho kết hợp với mật khẩu của bạn để đảm bảo tài khoản luôn được bảo mật.

Chi tiết tên miền

Mua một tên miền mới mà bạn chọn, thiết lập nhiều tên miền, theo dõi trạng thái lưu trữ email, thêm bí danh tên miền và quản lý tất cả tên miền của bạn trên một cửa sổ.

Tùy chỉnh URL và Logo đăng nhập

Tùy chỉnh URL đăng nhập của bạn để người dùng có thể đăng nhập vào mail.yourdomain.com và tùy chỉnh logo công ty trên màn hình đăng nhập và Bảng điều khiển.

công cụ bảng điều khiển zoho

Quản lý người dùng

Kiểm soát tất cả tài khoản người dùng và thiết lập dữ liệu liên quan đến người dùng từ phần User Details – Chi tiết người dùng trên bảng điều khiển.

Quản lý người dùng Zoho

Nhập/thêm người dùng

Di chuyển người dùng của bạn từ nhà cung cấp email cũ sang Zoho Mail bằng cách nhập tệp .csv hoặc thêm chúng theo cách thủ công bằng vài bước đơn giản.

Đặt lại mật khẩu

Đừng sợ nếu lỡ quên mật khẩu. Bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao theo yêu cầu.

Thêm Email Alias

Tạo nhiều hơn một địa chỉ email cho mỗi người dùng bằng cách thiết lập các Email Alias – bí danh email.

Chuyển tiếp email

Ủy quyền hoặc sao lưu email bằng cách chuyển tiếp chúng đến một địa chỉ email trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Trả lời tự động

Bạn lo lắng nếu bạn không ở công ty sẽ khiến khách hàng phải đợi chờ? Hãy thiết lập trả lời offline để giữ khách hàng của bạn trong cuộc hội thoại kể cả khi bạn không có mặt.

Chính sách mật khẩu

Đảm bảo rằng người dùng của bạn tạo mật khẩu an toàn bằng cách thực thi chính sách mật khẩu và thời gian hết hạn mật khẩu.

Tìm hiểu thêm về Quản lý người dùng

Quản lý nhóm

Tạo địa chỉ email nhóm cho các kênh cụ thể, chẳng hạn như đội support, sale và marketing với các chính sách và quyền liên quan.

quản lý nhóm zoho mail

Các loại nhóm

Zoho cung cấp bốn loại nhóm: Nhóm công khai, Nhóm tổ chức, Nhóm riêng tư và Nhóm được kiểm duyệt.

Cài đặt nâng cao

Quản lý tùy chọn nhóm nâng cao, chẳng hạn như quyền gửi email cho nhóm, tùy chỉnh thông báo nhóm và kiểm soát thư rác ở cấp độ nhóm.

Nội dung email tinh chỉnh

Tất cả nội dung email nhóm cần kiểm duyệt sẽ được lưu trong Bảng điều khiển, giúp xác minh và xử lý dễ dàng hơn.

Đọc thêm nội dung về quản lý Groups trong Zoho Mail.

Đặt bộ điều tiết nhóm

Chọn số lượng người kiểm duyệt cần thiết cho mỗi nhóm và phân bổ vai trò thành viên tùy chỉnh cho mỗi người dùng.

Email thông báo

Sử dụng Bảng điều khiển để tùy chỉnh email thông báo hoặc cảnh báo được gửi đến thành viên nhóm hoặc người kiểm duyệt.

Chính sách thư rác

Các chính sách spam của Zoho Mail giúp ngăn chặn thư rác nhằm đảm bảo email quan trọng luôn hiển thị trong hộp thư của bạn.

Xác thực email

Với các giao thức xác nhận như SPF và DKIM, tính xác thực của email sẽ không bao giờ là thắc mắc cho người dùng nữa.

Phân loại

Các email không được xác thực bởi các giao thức SPF hoặc DKIM có thể được phân loại riêng và bạn có thể quyết định xem các tin nhắn này có được gửi đến tài khoản người dùng hay không.

chính sách thư rác zoho mail

Danh sách trắng và danh sách đen

Giữ thư rác và email quan trọng được sắp xếp bằng cách thêm chúng vào Whitelist and Blacklist trong Zoho Mail.

Báo cáo thư rác

Nhận thông báo về email bị trả lại và các danh mục thư rác đã từ chối bằng cách theo dõi từ Spam Classification Reports – Báo cáo phân loại thư rác.

Tìm hiểu thêm về Cơ chế kiểm soát thư rác của Zoho Mail.

Quyền quản trị viên

Theo chính sách của Zoho Mail, quản trị viên có toàn quyền kiểm soát tài khoản tổ chức.

Quản trị viên Zoho

Chính sách email

Sử dụng các chính sách email để kiểm soát các tên miền mà bạn gửi/nhận email, thiết lập các hạn chế truy cập hộp thư từ ứng dụng khách POP/IMAP, sao lưu tất cả các email gửi đi, v.v.

Quản lý tài khoản người dùng

Kiểm soát tất cả tài khoản người dùng của bạn từ Bảng điều khiển. Từ việc vô hiệu hóa email đến/đi cho đến đặt lại mật khẩu đã quên, bạn có thể quản lý tất cả trong Bảng điều khiển.

Đặt vai trò và quyền hạn

Phân bổ các mức quyền hạn khác nhau cho mỗi người dùng bằng cách gán vai trò là User hoặc Adminitrator.

Hạn chế IP

Thêm địa chỉ IP đáng tin cậy để ngăn chặn truy cập bên ngoài phạm vi các IP này.

Theo dõi nhật ký kiểm toán

Theo dõi các hoạt động quản trị bằng cách theo dõi nhật ký kiểm toán chi tiết. Sắp xếp dựa trên danh mục, thao tác thực hiện, khoảng thời gian mà thực hiện hoặc hoạt động do quản trị viên thực hiện.

Xuất dữ liệu tài khoản

Sao lưu dữ liệu email từ toàn bộ tài khoản hoặc email nằm trong phạm vi ngày được chỉ định.

Tìm hiểu thêm cách cấu hình Chính sách emailCài đặt tổ chức.

Cài đặt tổ chức

Thiết lập các khuyến cáo trên toàn bộ tên miền, định cấu hình các Catch-All Email và địa chỉ email thông báo cho toàn bộ tổ chức.

Chuyển đổi nhà cung cấp email

Di chuyển tất cả dữ liệu của bạn từ nhà cung cấp dịch vụ trước đó sang Zoho Mail bằng cách sử dụng Di chuyển POP/IMAP hoặc trình hướng dẫn di chuyển Exchange.

Xem ngay cách chuyển đổi email cũ sang Zoho Mail.

chuyển đổi nhà cung cấp email

Kiểm tra cách di chuyển người dùng bằng Di chuyển POP/IMAP hoặc sử dụng Trình hướng dẫn di chuyển email.

Tải Ứng dụng Control Panel về điện thoại

error: Đã vô hiệu chức năng này!