Chuyển tới nội dung

So sánh Zoho Mail và Zoho Workplace

Khám phá các tính năng cơ bản và nâng cao của các gói Mail Lite, Mail Premium (thuộc Zoho Mail) và Workplace Standard, Workplace Professional (thuộc Zoho Workplace) chi tiết qua bảng dưới đây:

so sánh các gói zoho
Zoho Mail và Zoho Workplace 2
Zoho Mail và Zoho Workplace 4
Zoho Mail và Zoho Workplace 5
Zoho Mail và Zoho Workplace 6
Zoho Mail và Zoho Workplace 7
Zoho Mail và Zoho Workplace 8
Zoho Mail và Zoho Workplace 9
Zoho Mail và Zoho Workplace 10
Zoho Mail và Zoho Workplace 11
Zoho Mail và Zoho Workplace 12
Zoho Mail và Zoho Workplace 13
Zoho Mail và Zoho Workplace 14
error: Đã vô hiệu chức năng này!