Chuyển tới nội dung

Mua bổ sung dung lượng cho Zoho Mail Lite

Zoho Mail miễn phí hoặc Zoho Mail Lite có dung lượng 05 GB cho mỗi người dùng. Một khi hết dung lượng, bạn cần phải mua bổ sung dung lượng. Nếu bạn đang sử dụng Zoho Mail Free miễn phí, vui lòng liên hệ Zoho Corporation để được trợ giúp.

Bạn có thể mua bổ sung dung lượng Zoho Mail thông qua đối tác ủy quyền của Zoho tại Việt Nam – Mat Ma Technology Co., LTD. Đối tác ủy quyền của Zoho chỉ được phép cấp phép dung lượng bổ sung cho các gói từ Zoho Mail Lite trở lên, vì vậy bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1:

  • Nếu bạn đang dùng Zoho Mail Free miễn phí: Phải nâng cấp lên Zoho Mail Lite. Mua bản quyền Zoho Mail Lite cho toàn bộ người dùng trong tổ chức của bạn. Phí là 360,000VND/user/năm; nếu bạn có 5 người dùng; bạn sẽ cần thanh toán phí bản quyền là: 360,000 đ x 5 users = 1,800,000 VND/năm cho 05 users. Nếu có ít hơn hoặc nhiều hơn bạn sẽ nhân số lượng người dùng với 360,000 VND.
  • Nếu bạn đang dùng Zoho Mail Lite hoặc Zoho Workplace: chuyển sang bước 2 để mua dung lượng.

Bước 2:

Mua gói bổ sung dung lượng cho những người dùng cần bổ sung. Có các tùy chọn là: 25 GB; 50 GB và nhiều hơn nữa. Bản chỉ phải mua cho những người dùng cần dung lượng mà không bắt buộc phải mua toàn bộ số người dùng. Bảng chi phí như sau: giá này đã gồm thuế nhà thầu, xuất hóa đơn GTGT đầy đủ.

  • 25 GB: 1,200,000 VND/năm.
  • 50 GB: 1,800,000 VND/năm
  • 100 GB: 2,500,000 VND/năm
  • 200 GB: 3,500,000 VND/năm

Liên hệ chuyên viên để được tư vấn ngay: Liên hệ

error: Đã vô hiệu chức năng này!