Chuyển tới nội dung

Tính năng mã hóa email của Zoho Mail

Những email đã được mã hóa chỉ cho người nhận cuối cùng đọc được. Nguy cơ email bị chặn trái phép được giảm thiểu đáng kể nhờ mã hóa dữ liệu trong bộ lưu trữ và quá trình chuyển tiếp.

mã hóa email

Mã hóa khi lưu trữ

Email sẽ được lưu trữ trên máy chủ Zoho Mail ở định dạng được mã hóa. Dữ liệu của bạn được phân đoạn và mỗi đoạn sau đó được mã hóa thêm trước khi được lưu trữ trong Zoho Mail. Cách thức sử dụng để mã hóa được Zoho quản lý với độ an toàn và độ tin cậy cao nhất.

Mã hóa khi chuyển tiếp

Tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu Secure Socket Layer (SSL) giúp mã hóa lưu lượng email giữa thiết bị của bạn và máy chủ. Zoho Mail sử dụng kết nối SSL cho tất cả các liên lạc từ máy khách POP/IMAP SMTP đến máy chủ của Zoho để dữ liệu của bạn không thể đọc hoặc giả mạo trong quá trình chuyển. 

S / MIME

S / MIME cung cấp bảo mật hàng đầu cho việc liên lạc qua email của tổ chức bằng cách mã hóa chính email đó. Các khóa được sử dụng để mã hóa tin nhắn được lưu trữ an toàn trên các máy chủ của Zoho. Chữ ký số và các dịch vụ mã hóa trong S / MIME bảo vệ email của bạn khỏi bị rò rỉ dữ liệu, lừa đảo, giả mạo và các cuộc tấn công khác.

Chỉ báo cấp độ mã hóa

Bạn được thông báo liên tục về cấp độ bảo mật của email bạn gửi và nhận. Tất cả các email giữa các máy chủ Zoho Mail được mã hóa trong quá trình sử dụng TLS và được đánh dấu tương ứng. Trong khi nếu nhà cung cấp khác liên quan không hỗ trợ TLS, email sẽ được đánh dấu là Plain để thông báo cho bạn.

Zoho Mail
dịch vụ Email bảo mật hàng đầu cho email của bạn

error: Đã vô hiệu chức năng này!