Chuyển tới nội dung

Ứng dụng Hộp thư đến Zoho Mail

Inbox Insight là một ứng dụng email đầu tiên dựa trên cách tìm kiếm và trả về kết quả cho bạn nhanh như chớp! Tải ngay nếu như bạn có quá nhiều thư đến mỗi ngày.

 

Hãy xem video ngắn này để biết Inbox Insight hoạt động như thế nào

Dừng tìm nạp - Bắt đầu tìm kiếm

Stop Fectching… Start Finding!

Inbox Insight không hề giống bất kỳ ứng dụng email nào khác! Nó được bắt đầu chỉ với một hộp tìm kiếm…

ứng dụng inbox insight

... Và chỉ hiển thị các email được tìm kiếm

Inbox Insight không tốn công tải tất cả email của bạn. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian và dữ liệu bằng cách chỉ tìm các email bạn cần. Chẳng hạn, các tiêu chí tìm kiếm mà bạn có thể nhập như: email chưa đọc, tệp đính kèm, Mr. Eduardo. Inbox Insight sẽ tìm cho bạn tất cả các email phù hợp với các tiêu chí này cực nhanh!

chọn lọc email đến

Lưu các tìm kiếm

Với Inbox Insight, bạn có thể lưu các tìm kiếm của mình và bật thông báo đẩy để được thông báo về bất kỳ email mới nào phù hợp với tìm kiếm của bạn. Hình dưới đây là cách bạn lưu một tìm kiếm…

lưu tìm kiếm email

… và đây là thông báo cho các tìm kiếm đã lưu trông như thế nào. Tìm kiếm đã lưu cũng được đồng bộ hóa với webmail. Vì vậy, các tìm kiếm bạn lưu có thể được xem từ Inbox Insight và Zoho Mail trên web.

thông báo lưu tìm kiếm email

Lướt nhanh email

Tương tác với email của bạn trên Inbox Insight rất dễ dàng. Zoho đã tối ưu thiết kế để làm cho email nhẹ, nhanh và thân thiện với thiết bị di động. Vuốt sang trái trên các tin nhắn để nhanh chóng thực hiện các tác vụ như gắn cờ, gắn nhãn, lưu trữ hoặc xóa.

lướt nhanh email

Một ứng dụng thông minh cho người dùng thông minh

Inbox Insight trong điện thoại của bạn có thể “thấu cảm” bạn là ai bằng cách tiêu hóa thông tin về danh bạ, nhãn và thư mục của bạn. Do đó, các đề xuất sẽ tự động bật lên khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm.

tìm kiếm thông minh
Inbox Insight App
Đã có sẵn trên di động với phiên bản mới nhất
error: Đã vô hiệu chức năng này!