Chuyển tới nội dung

Ứng dụng Card Scanner Zoho

Bỏ ngay mớ danh thiếp lộn xôn và bắt đầu lưu chúng vào điện thoại của bạn.

máy quét thẻ
checklist icon

Quét danh thiếp hoặc mã QR và chuyển đổi thành nhóm khách hàng phù hợp tronh Zoho CRM

checklist icon

Danh bạ email trong ứng dụng sử dụng Mẫu Email được định cấu hình trong Zoho CRM.

checklist icon

Xuất liên hệ sang nhiều ứng dụng Zoho như Sách, Hóa đơn, Trình quản lý Liên hệ, Danh bạ, Nền tảng CRM.

checklist icon

Quét danh thiếp bằng 17 ngôn ngữ.

Chuyển thông tin thẻ vào di động nhanh chóng

Bạn chỉ cần quét danh thiếp hoặc mã QR và các trường thích hợp sẽ tự động được điền vào. Bạn có thể lưu dưới dạng liên hệ trên điện thoại hoặc dưới dạng loại khách hàng trong Zoho CRM.

quét thẻ danh bạ

Trả lời mail ngay lập tức

Sử dung mẫu email có sẵn trong Zoho CRM để phản hồi các khách hàng trong danh bạ email liên hệ của bạn ngay khi cần mà không phải chuyển sang trình gửi email.

Quản lý liên lạc tự động

Kích hoạt quy trình công việc tùy chỉnh trong Zoho CRM để tự động kết hợp các liên hệ mới vào quy trình bán hàng của bạn. Khi cơ sở dữ liệu của bạn phát triển, hợp nhất các bản sao để giữ cho hồ sơ luôn được cập nhật mới nhất.

quản lý liên lạc tự động
ứng dụng yêu thích

Tích hợp với ứng dụng khác

Xuất thông tin liên hệ sang các ứng dụng Zoho như Sách, Hóa đơn, Trình quản lý Liên hệ, Thư và CRM hoặc sang các ứng dụng đám mây khác như Salesforce và danh bạ Google.

Quét danh thiếp bằng các ngôn ngữ khác nhau

Card Scanner đọc danh thiếp bằng 17 ngôn ngữ khác nhau và chuyển đổi giữa chúng trong tích tắc.

 
tùy chọn ngôn ngữ quét thẻ
error: Đã vô hiệu chức năng này!