Chuyển tới nội dung

Các chứng chỉ và tuân thủ bảo mật của Zoho Mail

Zoho Mail cung cấp trải nghiệm email hoàn toàn không có quảng cáo cho người dùng. Zoho Mail đã điều chỉnh các điều lệ trong các tiêu chuẩn và quy định bảo mật quốc tế đồng thời tích hợp thêm công cụ kiểm tra để bảo vệ người dùng chống lại các vi phạm. 

chứng chỉ bảo mật an toàn zoho mail

Chứng chỉ bảo mật

Zoho Mail thường xuyên được kiểm toán từ bên thứ ba để đảm bảo chất lượng trong bảo mật email. Zoho Mail đã có chứng chỉ ISO/IEC 27001 – bộ tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý bảo mật thông tin và SOC 2 Type II – chứng nhận được cấp cho các nhà cung cấp SaaS về bảo mật, tính sẵn sàng, xử lý toàn vẹn và bảo mật.

Lưu trữ và khám phá điện tử

Lưu trữ email trong Zoho Mail cho phép bạn thu thập, lưu giữ và lập chỉ mục tất cả các email gửi đến và gửi đi, giúp chúng có thể dễ dàng phát hiện trong quá trình kiểm toán. Email có thể được phục hồi tại bất kỳ thời điểm nào thông qua eDiscovery – Khám phá Điện tử. eDiscovery giúp bảo vệ tài sản trí tuệ của tổ chức của bạn.

Quy định bảo vệ dữ liệu chung

Zoho Mail tuân thủ GDPR. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào được truyền qua email đều được bảo vệ theo Quy định bảo vệ dữ liệu châu Âu do Ủy ban EU thực thi. Với quyền riêng tư của người dùng được coi trọng nhất, thông tin cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được khai thác để chạy quảng cáo.

Theo dõi kiểm toán

Theo dõi những gì đang xảy ra trong tổ chức của bạn và nhận thông báo tức thì bằng Audit Tracking – Theo dõi kiểm toán trong Zoho Mail. Quản trị viên có thể kích hoạt cảnh báo cho các hoạt động email bất thường như gửi email thông tin bí mật cho bên thứ ba hoặc tải xuống tệp độc hại của người dùng trong tổ chức.

Zoho Mail
dịch vụ Email bảo mật hàng đầu cho doanh nghiệp

error: Đã vô hiệu chức năng này!