Chuyển tới nội dung

Di chuyển từ Microsoft 365 sang Zoho Mail

Sử dụng Microsoft 365 có thể hạn chế cách bạn giao tiếp trong nhóm và tích hợp công nghệ marketing, sale hiệu quả. Chuyển đổi sang Zoho Mail để trải nghiệm một “hộp thư đến giàu tính năng hơn”. Xem chi tiết quy trình.

di chuyển email g suite sang zoho mail

Tại sao chọn Zoho Mail?

Bảo mật email

Hộp thư bảo mật cao

Các biện pháp bảo mật hàng đầu cùng hệ thống bảo mật tiên tiến của Zoho Mail giúp bạn thư giãn và tập trung vào công việc kinh doanh mà không sợ mất dữ liệu hoặc vi phạm bản quyền.

quản lý người dùng zoho

Bảng điều khiển đơn giản hóa

Từ bảng điều khiển của Zoho, các quản trị viên dễ dàng tự động hóa các tác vụ như gán chính sách email, nhóm, vai trò người dùng... Các bước cấu hình đơn giản và các tùy chọn thiết lập đơn giản cho cả những người "mù công nghệ".

Zoho CRM

Liên kết các giải pháp công nghệ

Zoho Mail cung cấp khả năng sử dụng nhiều công cụ marketing và sale như Zoho CRM, Zoho MarketingHub, Zoho SaleIQ và các công cụ từ bên thứ ba như Evernote, Todolist, Trello,...

chia sẻ tài liệu zoho mail

Lưu trữ và khám phá điện tử

Email được lưu trữ, giữ lại và lập chỉ mục để sử dụng trong tương lai. Thiết lập các chính sách lưu giữ và nhanh chóng truy xuất thông tin lưu trữ thông qua cổng khám phá điện tử nâng cao của Zoho.

Di chuyển từ Microsoft 365 sang Zoho Mail theo 5 bước đơn giản

Bước 1: Cung cấp quyền truy cập di chuyển trong Office 365

Cấp quyền truy cập bắt buộc cho thành viên nhóm sẽ thực hiện di chuyển trong tài khoản Office 365 của bạn.

Bước 2: Nhập chi tiết di chuyển

Chọn tùy chọn di chuyển Office 365 từ Bảng điều khiển của Mail, sau đó chọn dữ liệu bạn muốn di chuyển và nhập thông tin đăng nhập tài khoản của bạn.

Bước 3: Chọn người dùng để di chuyển

Chọn người dùng và thư mục để di chuyển, sau đó đặt phạm vi ngày cho các email bạn muốn di chuyển.

Bước 4: Bắt đầu di chuyển

Khi bắt đầu di chuyển, không cần làm gì thêm và theo dõi tiến trình của bạn từ Bảng điều khiển thư Zoho.

Bước 5: Xem báo cáo di chuyển

Khi quá trình di chuyển của bạn kết thúc, hãy xem các báo cáo chi tiết trong Bảng điều khiển để xem quá trình di chuyển đã tiến triển như thế nào.

So sánh Zoho Mail và Microsoft 365 dựa trên tính năng

Đặc trưng

Khám phá điện tử

Chia sẻ email

Lưu trữ

Đặt chỗ tài nguyên

Nhãn trắng

Giới hạn đính kèm

Zoho Mail

250MB

Office 365

25MB

Chuyển sang nền tảng email giàu tính năng với Zoho Mail ngay hôm nay

error: Đã vô hiệu chức năng này!