Chuyển tới nội dung

[Quản trị viên] Thiết lập tài khoản người dùng Zoho Mail

thiết lập tài khoản người dùng zoho mail

Sau khi đã xác minh tên miền, bạn có thể thiết lập tài khoản email người dùng bằng cách nhấp vào Add users – Thêm người dùng hoặc Import users – Nhập người dùng từ Control Panel – Bảng điều khiển.

Bạn có thể chọn thêm từng người dùng theo địa chỉ email hoặc sử dụng tính năng tải lên hàng loạt để nhập tối đa 200 người dùng cùng lúc với tệp .csv.

Người dùng nâng cao và các tổ chức lớn có thể liên hệ hỗ trợ qua support@zohomail.com để được trợ giúp với “Trình hướng dẫn nhập thư mục hoạt động” để tạo cơ sở người dùng từ thư mục hoạt động của mình trong quá trình thiết lập lưu trữ email.

1. KÍCH HOẠT LƯU TRỮ EMAIL CHO TÊN MIỀN

Khi tên miền của bạn đã được xác minh bằng các phương thức CNAME/TXT hoặc HTML, việc lưu trữ email cho tên miền sẽ được bật tự động. Bạn có thể bật hoặc tắt lưu trữ email cho một tên miền bằng cách nhấp vào biểu tượng mail cho tên miền đó trong trang tên miền như hình bên dưới. 

Nếu Mail Hosting cho tên miền được bật, người dùng chỉ được tạo tài khoản khi quản trị viên thêm vào. Nếu Mail Hosting bị vô hiệu hóa, người dùng sẽ được tạo mà không cần tài khoản email dựa trên tên miền.

mail hosting

Khi bạn vô hiệu hóa Mail Hosting của một tên miền, tất cả các bí danh dựa trên tên miền đó sẽ bị xóa.  

2. THÊM CHI TIẾT NGƯỜI DÙNG

Quản trị viên làm theo các bước sau để thêm tài khoản người dùng vào quản lý email của tổ chức:

2.1 Thêm người dùng trong tổ chức

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển với tư cách Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao.

Bước 2: Nhấp vào User Details – Chi tiết người dùng.

Bước 3: Nhấn vào Add User nằm bên trái trên thanh menu.

thêm người dùng zoho mail

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Zoho Mail có phí, bạn sẽ có hai tùy chọn. Nếu không, bạn sẽ được hướng dẫn thêm người dùng theo cách thủ công.

Bước 4: Chọn Create User trong mục Add User xổ xuống 

Bước 5: Nhập tên, họ và địa chỉ email của người dùng vào hộp văn bản phù hợp, sau đó chọn tên miền từ menu thả xuống.

Địa chỉ email sẽ được điền tự động dựa trên tùy chọn của bạn được đặt ở Định dạng email ưa thích.  Bạn cũng có thể chỉnh sửa nó trong phần cài đặt tổ chức, xem chi tiết ở đây.

Bước 6: Cung cấp mật khẩu cho người dùng.

Mật khẩu phải có tối thiểu 8 ký tự, với một ký tự số và một ký tự đặc biệt. Hãy chắc chắn rằng người dùng nhận được mật khẩu này, vì họ sẽ cần nó để đăng nhập vào tài khoản của họ.

thiết lập người dùng zoho mail

Bước 7: Nếu bạn đang sử dụng gói Zoho Mail có phí, bạn sẽ thấy tùy chọn Add user to People – Thêm người dùng vào Zoho People để thêm người dùng bạn đang tạo vào tài khoản Zoho People của tổ chức.

 • Nhấp vào tùy chọn Add user to People nếu bạn muốn thêm người dùng này vào Zoho People.
 • Chỉ định ID nhân viên cho người dùng này và nhập nó vào trường tương ứng. Xin lưu ý rằng trường ID nhân viên là bắt buộc và nó phải là duy nhất cho mỗi người dùng.
 • Chọn Designation Name – Tên chỉ định Team Name – Tên nhóm cho người dùng này. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu danh sách của bạn đã có một số chỉ định và nhóm được cấu hình.
 • Nhập Extension – Tiện ích mở rộngMobile Number – Số di động cho người dùng.

Bước 8: Nhấp vào Create Email aliases – Tạo bí danh Email cho tùy chọn tên miền khác nếu bạn muốn tạo bí danh cho người dùng này trong các miền được định cấu hình với tài khoản tổ chức của bạn. Chọn tên miền mà bạn muốn tạo bí danh email từ cửa sổ bật lên và nhấp vào Ok.

Bước 9: Nhấp vào hộp Force user to change password during the first login – Buộc người dùng thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên nếu bạn muốn người dùng thay đổi mật khẩu khi họ đăng nhập lần đầu.

Bước 10: Nhấp vào Ok để hoàn tất tạo người dùng.

*Ghi chú: Bạn sẽ không thể sử dụng các địa chỉ email như abuse@domainname.com và postmaster@domainname.com làm tài khoản cá nhân hoặc bí danh cho các tài khoản cá nhân. Những địa chỉ email này sẽ được sử dụng để báo cáo sự cố thư rác. Tuy nhiên, bạn có thể tạo Nhóm có tên abuse và postmaster và thêm chính bạn là thành viên của Nhóm. Tìm hiểu thêm.

>> Xem thêm: Google Workspace tính năng và chi phí chi tiết 2021. Giải pháp email doanh nghiệp đám mây ổn định. 

2.2 Thêm người dùng từ địa chỉ email khác

Bạn có thể thêm người dùng tham gia tài khoản tổ chức của mình bằng cách mời họ tham gia từ mục Invite user trong Add User.

Một lời mời sẽ được gửi đến địa chỉ email đó và sau khi chấp nhận lời mời, người dùng sẽ được thêm vào tài khoản tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể mời người dùng có địa chỉ email với nhà cung cấp email khác ngoài Zoho

Nếu người dùng đã có tài khoản doanh nghiệp với Zoho, họ sẽ không thể tham gia tổ chức của bạn. Trong trường hợp này, người dùng sẽ cần xóa tổ chức hiện tại khỏi tài khoản của họ.

Các bước để mời người dùng:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển với tư cách Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao.

Bước 2: Nhấp vào Bảng điều khiển, sau đó chọn User Details – Chi tiết người dùng.

Bước 3: Nhấn vào Invite user trong Add User nằm bên trái trên thanh menu.

mời người dùng

Bước 4: Nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn muốn mời. Xin lưu ý rằng lời mời tham gia sẽ được gửi đến địa chỉ email được đề cập.

nhập email người dùng

Bước 5: Bấm vào Ok

Khi người được mời trở thành một phần của tổ chức của bạn, mọi dữ liệu trong tài khoản email của họ sẽ được coi là dữ liệu của tổ chức. Nếu tài khoản người dùng bị xóa hoặc xóa khỏi tổ chức của bạn, mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi.

Mời người dùng sẽ tránh mất dữ liệu nếu người dùng đã có bất kỳ ứng dụng Zoho nào khác như CRM, Recruit… được liên kết với tài khoản của họ.

Ghi chú:

 • Khi bạn tạo người dùng, họ sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản của họ và gửi email ngay lập tức. Tuy nhiên, họ sẽ không nhận được bất kỳ email nào cho đến khi các mục MX của tên miền được trỏ đến máy chủ Zoho Mail. Bản ghi MX của tên miền có thể được xác minh chéo tại công cụ kiểm tra bản ghi MX của Zoho .
 • Tùy chọn mời người dùng có địa chỉ email của họ sẽ chỉ khả dụng cho các tổ chức đang sử dụng các gói Zoho Mail có phí

3. NHẬP NGƯỜI DÙNG TỪ TỆP .CSV

Để thiết lập người dùng trong Zoho Mail bằng cách nhập từ tệp .csv, Làm theo các bước sau:

3.1 Nhập người dùng trong tổ chức

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển với tư cách Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao.

Bước 2: Nhấp vào Bảng điều khiển, sau đó chọn User Details – Chi tiết người dùng.

Bước 3: Nhấp vào tùy chọn Import from CSV

thêm tệp người dùng

Bước 4: Tải xuống tệp CSV mẫu từ khung bên phải. 

Bước 5: Trong tệp CSV mẫu, nhập tên và họ của người dùng vào các cột tương ứng.

Các cột khác là tùy chọn và bạn có thể cung cấp các giá trị dựa trên yêu cầu của bạn. Khi bạn đã nhập tất cả dữ liệu phù hợp, hãy lưu tệp ở định dạng .csv. 

Bước 6: Bấm Choose File – Chọn tệp như hình bên dưới trong phần Import User để chọn tệp .csv

tải tệp người dùng

Bước 7: Chọn tên miền chính cho tài khoản sẽ được tạo.

Bước 8: Nhấp vào hộp Force user(s) to change password during the first login nếu bạn muốn người dùng thay đổi mật khẩu khi họ đăng nhập lần đầu.

Nếu bạn có nhiều tên miền và muốn có bí danh dựa trên tên miền, hãy nhấp vào More để xem và chọn các tên miền bổ sung trong tổ chức của bạn. 

*Ghi chú: Tùy chọn Nhập người dùng bằng tệp .csv sẽ chỉ khả dụng cho các tổ chức đang sử dụng gói Zoho có phí.

3.2 Nhập người dùng từ địa chỉ email khác

Bạn có thể mời nhiều người dùng tạo tài khoản với Zoho Mail bằng cách nhập tệp .txt.

Tệp này phải chứa địa chỉ email của những người dùng mà bạn đang mời đến tổ chức. Nhập địa chỉ email được phân tách bằng dấu phẩy.

Ví dụ: nếu bạn muốn mời hai người dùng, nguyenanh@zoho.com và vanhung@zoho.com, hãy nhập các giá trị này vào tệp như sau:  nguyenanh@zoho.com, vanhung@zoho.com.

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển với tư cách Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao.

Bước 2: Nhấp vào Bảng điều khiển, sau đó chọn User Details – Chi tiết người dùng.

Bước 3: Nhấp vào tùy chọn Import user và chọn mục .csv file

Bước 4: Bấm vào Choose File và tải tệp người dùng lên, sau đó bấm Ok.

Nếu người dùng đã có tài khoản doanh nghiệp với Zoho, họ sẽ không thể tham gia tổ chức của bạn. Trong trường hợp này, người dùng sẽ cần xóa tổ chức hiện tại khỏi tài khoản của họ.

Khi người dùng trở thành một phần của tổ chức của bạn, mọi dữ liệu trong tài khoản email của họ sẽ được coi là dữ liệu của tổ chức. Nếu tài khoản người dùng bị xóa hoặc xóa khỏi tổ chức của bạn, mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể phục hồi.

Mời người dùng sẽ tránh mất dữ liệu nếu người dùng đã có bất kỳ ứng dụng Zoho nào khác như CRM, Recruit vv được liên kết với tài khoản của họ.

4. NHẬP NGƯỜI DÙNG TỪ G SUITE

Nếu bạn đang di chuyển tài khoản của mình từ G Suite sang Zoho Mail, làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển Zoho Mail.

Bước 2: Chuyển đến menu Chi tiết người dùng.

Bước 3: Từ danh sách thả xuống trong Import User, chọn From G Suite.

tải người dùng g suite

Bước 4: Nếu bạn chưa xác thực tài khoản Zoho Mail của mình để truy cập G Suite, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Đăng nhập vào tài khoản quản trị viên G Suite của bạn và theo dõi các chi tiết xác thực như được đưa ra trong liên kết trang trợ giúp.
 • Sau khi xác thực xong, hãy nhập địa chỉ email quản trị viên cấp cao G Suiteđịa chỉ email tài khoản dịch vụ trong các trường tương ứng. Tải lên tệp đã được tải xuống hệ thống của bạn trong mục product key file và nhấp vào Verify.

Bước 5: Nếu bạn đã xác thực tài khoản G Suite của mình với Zoho Mail, bạn sẽ thấy trực tiếp trang Import Users. Nhấp vào nút Import Users – Nhập Người dùng.

Bước 6: Nếu bạn có nhiều tên miền được định cấu hình, bạn sẽ được yêu cầu chọn tên miền đích tương ứng, nơi người dùng cần được tạo.

Bước 7: Sau khi chọn tên miền đích, nhấp vào Next.

Bước 8: Chọn các hộp tương ứng với người dùng mà bạn muốn tạo trong Zoho Mail.

Bước 9: Ở bên phải của cửa sổ, nhập tên vào mục Import Name.

Bước 10: Chọn xem bạn muốn nhập bí danh người dùng hay số điện thoại.

Bước 11: Nhập mật khẩu cho người dùng.

Bước 12: Chọn xem bạn có muốn buộc người dùng thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập đầu tiên của họ không và nhấp vào Start Import.

Bước 13: Bạn có thể liên tục theo dõi tiến trình từ Import History.

*Ghi chú: Tính năng Nhập Người dùng từ G Suite chỉ khả dụng đối với các tổ chức đang sử dụng sử dụng gói Zoho có phí.

5. NHẬP NGƯỜI DÙNG TỪ ZOHO CRM

Nếu Tổ chức của bạn có tài khoản Zoho CRM hoặc nếu bạn là Quản trị viên Zoho CRM và muốn thiết lập lưu trữ thư cho toàn bộ tên miền, bạn có thể liên kết trực tiếp những người dùng bạn đã có trong Zoho CRM với Zoho Mail Suite với tùy chọn Import from CRM.

Lưu ý, Quản trị viên cấp cao trong CRM cũng phải là Quản trị viên hoặc Quản trị viên cấp cao trong Zoho Mail để sử dụng tùy chọn này.

Tùy chọn Invite from CRM sẽ chỉ hoạt động khi Quản trị viên CRM đăng nhập vào Zoho Mail và sử dụng tùy chọn Import from CRM.

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào bảng điều khiển Zoho Mail.

Bước 2: Chuyển đến menu User Details.

Bước 3: Từ danh sách thả xuống trong Import User, chọn From CRM.

thêm người dùng CRM

Người dùng trong CRM của bạn (có địa chỉ email dựa trên tên miền phù hợp) sẽ được thêm trực tiếp vào Zoho Mail Suite.

Bất kỳ người dùng nào khác trong tổ chức của bạn đều có thể được thêm bằng tệp CSV hoặc tùy chọn Add user.

Người dùng CRM có địa chỉ email từ cùng một tên miền chỉ có thể được nhập trực tiếp vào Zoho Mail. Người dùng có địa chỉ dựa trên tên miền khác phải được mời đến tổ chức.

Nếu người dùng CRM cần nhập đã thiết lập một tổ chức khác, sẽ xảy ra lỗi. Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản của họ và xóa tổ chức đó để tham gia vào tài khoản của bạn. Sau đó người dùng mới có thể tham gia tổ chức này.

6. NHẬP NGƯỜI DÙNG TỪ CÁC DỊCH VỤ ZOHO KHÁC

Nếu tổ chức của bạn sử dụng các dịch vụ Zoho khác, người dùng đã được thêm vào đó có thể được nhập trực tiếp vào Zoho Mail. Thực hiện theo các bước sau để nhập người dùng từ các dịch vụ Zoho khác vào Zoho Mail.

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển Zoho Mail.

Bước 2: Chuyển đến menu Chi tiết người dùng.

Bước 3: Từ danh sách thả xuống trong Import User, chọn From Other Services.

thêm người dùng khác tỏng zoho mail

Người dùng có tài khoản trong các dịch vụ Zoho khác nhưng không có tài khoản trong Zoho Mail sẽ được liệt kê chi tiết. 

Xác định vị trí người dùng mà bạn muốn nhập vào Zoho Mail và nhấp vào tùy chọn Import to Mail trên người dùng tương ứng.

Bước 4: Nhập địa chỉ email mà bạn muốn tạo cho tài khoản này, và chọn tên miền từ danh sách thả xuống (trong trường hợp có nhiều tên miền).

Bước 5: Nhấp vào Import this user to Mail như hình trên.

Người dùng được chọn sẽ được thêm vào tài khoản tổ chức Zoho Mail của bạn.

Ghi chú: Trong trường hợp tài khoản Zoho One, việc thêm người dùng sẽ không thể thực hiện được thông qua Bảng điều khiển Zoho Mail. Để thêm người dùng, truy cập Bảng quản trị Zoho One để được hướng dẫn. 

7. THÊM NGƯỜI DÙNG TỪ ACTIVE DIRECTORY

Zoho Mail cung cấp các công cụ để tự động khám phá và tạo tài khoản người dùng cũng như tài khoản Zoho Mail.

Bước 1: Cài đặt trình hướng dẫn Zoho Mail Active Directory User Provisioning trong hệ thống của bạn.

Bước 2: Khi bạn thực hiện theo trình hướng dẫn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập Quản trị viên cấp cao.

Bước 3: Bạn cần cung cấp Máy chủ mà Active Directory được cài đặt.

Bước 4: Bạn nên có các chi tiết của truy vấn LDAP được sử dụng để liệt kê người dùng của tổ chức.

Bước 5: Bạn cần kết nối các thuộc tính của Active Directory với các trường được cung cấp cho người dùng Zoho Mail.

Bước 6: Kết quả sẽ được hiển thị dựa trên truy vấn LDAP và lựa chọn thuộc tính.

Bước 7: Sau khi xác thực kết quả với chi tiết người dùng của tổ chức của bạn, nhấp vào’Finish’  để cung cấp cho người dùng trong Zoho Mail.

Bạn có thể yêu cầu công cụ LDAP cho User Provisioning bằng cách gửi email đến support@zohomail.com với chi tiết tổ chức của bạn.

8. TÙY CHỈNH ĐĂNG NHẬP NGƯỜI DÙNG

Khi bạn đã tạo tài khoản người dùng, hãy gửi cho họ thông tin đăng nhập và yêu cầu họ kiểm tra tài khoản để đảm bảo chúng được thiết lập đúng.

Hướng dẫn người dùng đăng nhập lần đầu:

Bước 1: Từ trình duyệt web của bạn, hãy truy cập www.zoho.com/mail.

Bước 2: Cung cấp tên người dùng của bạn (ví dụ: user@yourdomain.com).

Bước 3: Cung cấp mật khẩu của bạn và bấm đăng nhập.

Bây giờ bạn có thể truy cập vào tài khoản và email của bạn. Bạn có thể gửi email ngay lập tức, nhưng để nhận được chúng, tài khoản của bạn phải được cấu hình để gửi email.

9. DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG

Bạn có thể xem danh sách tất cả người dùng được tạo trong tổ chức của mình bằng cách đăng nhập vào mailadmin.zoho.com và điều hướng đến phần User Details – Chi tiết người dùng hoặc vào trực tiếp bằng liên kết này.

Bạn có thể tìm kiếm người dùng cụ thể bằng thanh công cụ tìm kiếm ở góc trên bên phải của trang Nhóm như hình bên dưới.

bộ lọc người dùng

Người dùng cũng có thể được lọc theo vai trò được gán cho họ bằng tùy chọn Bộ lọc ở góc trên cùng bên phải của trang. Hơn nữa, bạn cũng có thể xem danh sách người dùng được liên kết với một tên miền cụ thể bằng cách chọn tên miền có liên quan từ danh sách Bộ lọc.

10. CÁC TÙY CHỌN TRONG DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG

Zoho Mail cung cấp nhiều tùy chọn trong trang danh sách Nhóm, giúp dễ dàng thực hiện các chức năng nhất định trên các nhóm. Bạn có thể thêm người dùng mới, nhập người dùng, xuất chi tiết người dùng, áp dụng chính sách email, phân bổ vị trí và xóa người dùng.

10.1 Xuất người dùng

Trong trường hợp bạn cần xuất chi tiết người dùng, bạn có thể sử dụng tùy chọn Export User(s). Bạn sẽ có thể tìm thấy ba tùy chọn:

 • Nếu bạn nhấp vào tùy chọn Export User, tất cả người dùng được liên kết với tổ chức của bạn sẽ được xuất dưới dạng tệp .csv.
 • Nếu bạn đã chọn một số nhóm nhất định và nhấp vào Export User, bạn sẽ thấy tùy chọn Export selected Users. Điều này sẽ chỉ xuất những người dùng mà bạn đã chọn.
 • Nếu bạn đã lọc các nhóm theo tên miền, sau đó chọn Export User, bạn sẽ thấy tùy chọn Export all filtered Users. Nó sẽ xuất tất cả người dùng được tạo cho miền đã chọn.

10.2 Mã hóa mật khẩu

Các liên hệ đã xuất được lưu dưới dạng tệp .csv. Trong khi xuất, bạn có thể chọn mã hóa tệp .csv bằng mật khẩu để bảo mật dữ liệu của mình.

Sau khi bạn nhấp vào Export, một cửa sổ Encrypt Password sẽ xuất hiện. Chọn hộp  Encrypt with Password trong cửa sổ bật lên để thêm bảo vệ mật khẩu vào tệp của bạn.

*Ghi chú: Tệp .csv sẽ được xuất dưới dạng tệp Zip. Bạn cần giải nén tệp đã xuất để truy cập tệp .csv.

10.3 Áp dụng chính sách

Bạn có thể áp dụng các chính sách email cho Người dùng từ danh sách. Khi bạn bấm vào tùy chọn này, nó sẽ liệt kê tất cả các chính sách được cấu hình. Bạn có thể chọn chính sách bắt buộc và áp dụng chính sách đó cho các nhóm của bạn. Bạn cũng có thể thêm một chính sách mới bằng cách nhấp vào tùy chọn Add New trong danh sách.

10.4 Xóa người dùng

Bạn có thể chọn người dùng bằng hộp kiểm tương ứng và nhấp vào tùy chọn Delete từ menu trên cùng.

11. THAY ĐỔI EMAIL ĐĂNG NHẬP

Bạn có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email nào để đăng nhập vào tài khoản Zoho Mail của mình. Điều này có thể được cấu hình từ phần User Details. Làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển Zoho Mail.

Bước 2: Chuyển đến menu User Details.

Bước 3: Nhấp vào tab Change Login Email IDs.

Tất cả các địa chỉ email mà bạn đã thêm dưới dạng bí danh vào tài khoản của bạn sẽ được liệt kê. 

Bước 4: Chọn icon Edit trên địa chỉ email được yêu cầu.

Trong khung bên phải, địa chỉ email bạn đã chọn sẽ được hiển thị trong trường Email ID.

Bước 5: Nếu bạn muốn đặt tài khoản này làm Tài khoản chính của mình, hãy check vào hộp Is Primary.

thay đổi email người dùng

Bước 6: Nhập Mật khẩu quản trị viên để thực hiện thay đổi này và sau đó nhấp Ok để hoàn tất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ email đăng nhập của mình bằng cách nhập địa chỉ vào khung bên phải. Nhập địa chỉ ở đây và cung cấp Mật khẩu quản trị viên. Bạn sẽ chỉ có thể đăng nhập bằng địa chỉ này sau khi được xác nhận.

Trong trường hợp địa chỉ email bạn đã nhập chưa được xác nhận, bạn sẽ chỉ có thể đặt địa chỉ đó làm địa chỉ chính sau khi địa chỉ email được xác nhận. 

12. KHẮC PHỤC SỰ CỐ NGƯỜI DÙNG

Trong khi thêm người dùng vào tổ chức của bạn, bạn có thể gặp phải lỗi sau:

AA101: Oops! Something went wrong. Try again later.

Lỗi này xảy ra do địa chỉ email người dùng bạn đang cố gắng tạo đã tồn tại trong tổ chức của bạn. Bạn có thể sử dụng một trong các cách tương ứng dưới đây để giải quyết:

 • Nếu bạn có quyền truy cập vào tài khoản hiện có cùng địa chỉ email – Đăng nhập vào tài khoản và làm theo các bước trong trang trợ giúp này để đóng tài khoản.
 • Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản
 • Đăng nhập vào tài khoản Quản trị viên cấp cao của tổ chức và tạo tài khoản Catch-All cho địa chỉ email này
 • Điều hướng đến mail.zoho.com và nhấp vào Quên mật khẩu cho địa chỉ email.

Bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu trong tài khoản Catch-All. Sau đó, bạn có thể sử dụng mật khẩu mới để đóng tài khoản hoặc chấp nhận lời mời được thêm vào tổ chức. 

13. XÓA NGƯỜI DÙNG

Trong danh sách người dùng chi tiết, bạn chỉ cần chọn người dùng cụ thể và chọn Delete để xóa những người dùng này khỏi tài khoản email của tổ chức.

Xóa hàng loạt người dùng:

Thay vì xóa thủ công từng người dùng, bạn cũng có thể nhập địa chỉ email của các tài khoản mà bạn muốn xóa trong tệp .csv hoặc nhập chúng dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy trong tệp .txt và tải chúng lên. Các địa chỉ email mà bạn đã tải lên sẽ bị xóa.

Thực hiện theo các bước dưới đây để xóa hàng loạt người dùng:

Bước 1: Đăng nhập vào Bảng điều khiển Zoho Mail.

Bước 2: Chuyển đến menu User Details.

Bước 3: Vào menu Delete, chọn Delete users via CSV

Bước 4: Tải lên tệp CSV chứa địa chỉ email. Các địa chỉ email phải được nhập dưới dạng giá trị được phân tách bằng dấu phẩy.

Bước 5: Nhập mật khẩu quản trị viên và sau đó nhấp delete.. Các địa chỉ email bạn đã tải lên sẽ bị xóa khỏi tài khoản tổ chức của bạn.

*Ghi chú: Xóa người dùng qua tùy chọn CSV sẽ chỉ khả dụng cho các tổ chức đang sử dụng các gói Zoho có phí.

Kết

Trên đây là toàn bộ các tác vụ thêm, mời, nhập hoặc xóa người dùng Zoho Mail trong tổ chức bằng quyền của Quản trị viên và Quản trị viên cấp cao. Trong khi tùy chỉnh, nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc không thể thực hiện được, vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp đội kỹ thuật công ty Mật Mã qua SDT: 02866602357 – Email: support@matma.com.vn

Mời bạn tham khảo thêm video:

2 bình luận trong “[Quản trị viên] Thiết lập tài khoản người dùng Zoho Mail”

 1. Pingback: Các quyền quản lý người dùng Zoho Mail của Quản trị viên

 2. Pingback: Cách tạo thêm tài khoản người dùng Zoho Mail

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Đã vô hiệu chức năng này!